Classic

E31G17

Extra hyllplan grå

FAKTA
Extra hyllplan till IP-925/D, IP-925/V, IP-925/B, IP-625/D, IP-Maxi/925, IP-Maxi/625 och Singel/Maxi. 5-pack. 280 mm breda. Med aluminiummärklister och hyllbärare.

Grå laminat RAL 7047 / NCS S2000-N

B 280 mm

[BROSCHYR]  [RITNING]  [3D-FILER]