Primas tidskriftsskåp harmoniseras med övriga skåp i Classicserien


2013-06-12

Under juni påbörjas övergången: Expo, Lobby, Quadro och Gazette i bok och björk får alulister i stället för trälister. Därmed får samtliga våra tidskriftsskåp aluminiumlister liksom vår post-, sorterings- och blankettskåp.

Vår uppdaterade broschyr, Bildgalleriet, ligger ute på hemsidan. Kontakta oss på info@primaoffice.se om ni vill ha den tryckta broschyren!

Obs! Nya artikelnummer gäller. Kontakta oss ifall du vill ha en korverteringslista!NYHETSARKIV >>>